Stiftelsen Verkstedet

Arrangementer

Torsdag 21. april kl.19.00
Verkstedet, Solberg Spinderi

Thor Gotaas forteller om «Utedasser i Norge»
Foredrag om norske utedoer fra middelalderen fram til i dag. Hva tørket man seg med før dopapirets tid? Hvorfor hang det kongebilder på utedoene? Hvordan var de ulike tradisjonene landet rundt? Og hvorfor varierte størrelsen på dohullene? Her omtales både det seriøse og kuriøse. Utedoens historie belyser både sosialhistorie, kulturhistorie, sosiologi, psykologi, kjønnsroller og framveksten av et moderne Norge. Norske utedoer løfter fram noe allment og hverdagslig og setter det inn i en større sammenheng.
Smia Pub er åpen
Billetter på eBillett.no kr.200