Hvem er vi?

 

vevstuared

Stiftelsen holder til i Vevstua

Stiftelsen Verkstedet er en aktiv stiftelse som holder til på historiske Solberg Spinderi. Stiftelsen har som formål å ta vare på og formidle Nedre Eikers rike industri- og kulturhistorie. I de gamle bygningene er det nå mange aktiviteter og arrangementer.

Stiftelsen Verkstedet Nedre Eiker Industri og Kulturhistorisk Senter ble opprettet av kommunestyret i Nedre Eiker i januar 2000. Initiativtaker var daværende ordfører Rolf Bergersen. Stiftelsens formål er å ta vare på og formidle Nedre Eikers industri- og kulturhistorie. Stiftelsen mottar økonomisk støtte fra Nedre Eiker kommune og har et eget styre oppnevnt av kommunen.
Stiftelsen Verkstedet har forvaltet og hatt ansvaret for flere bygninger på Solberg Spinderi i nærmere 20 år. Navnet har Stiftelsen fått etter det mekaniske verkstedet på Spinderiet. Fra 2018 har Nedre Eiker kommune overtatt ansvaret for bygget, og Stiftelsen er nå leietager av hele første etasje. Lokalene er i dag fylt opp med aktiviteter. I første etasje er det en scene for forskjellige arrangementer: teaterforestillinger, konserter, lokalhistoriske foredrag og mye annet. Gjennom disse arrangementene er Stiftelsen med på å formidle lokal kultur og bygdas rike kultur- og industrihistorie. I tilknytning til scenen er det en egen pub med servering på enkelte arrangementer. Den kalles Smia Pub fordi den er plassert i den gamle smia i bygningen. Både scenen, toalettene og puben er totalrenovert av Stiftelsens ivrige dugnadsgjeng.
Eiker Husflidslag har i dag aktiviteter i andre etasje i Verkstedet. I tredje etasje i bygningen finner vi Drammen Modelljernbaneklubb som har laget en modell av jernbanenettet i Nedre Eiker og Drammensområdet. I kjelleren har Buskerud Geologiforening et innholdsrikt og spennende museum.
Stiftelsen eier og har tilholdssted i den såkalte «Vevstua». Dette er den gule trebygningen som var boligen til veverimesteren på Spinderiet. Her har Stiftelsens fantastiske dugnadsgjeng gjennom mange år stått for et omfattende restaurerings- og oppussingsarbeid, slik at bygget nå framstår som helt ferdig restaurert. Bygget brukes i dag til utstillinger, forsamlingshus og kafédrift ved spesielle arrangementer. Vevstua kan også leies ut til selskapslokaler. Dersom du trenger plass til fest og feiring, er dette lokaler med god atmosfære og et velutstyrt kjøkken til disposisjon.
Stiftelsen Verkstedet fikk i 2017 midler fra Sparebanken Øst til oppussing av uteområdet rundt Vevstua. Ute på plassen finner du også det lille gule huset kalt Garasjen, som i dag brukes som atelier for en billedkunstner. I gamle dager var dette lille bygget både garasje og hønsehus.
Stiftelsen Verkstedet jobber for at det skal være levende kulturliv og aktiviteter i flere av de historiske bygningene på Solberg Spinderi. Stiftelsen er også samarbeidspartner under den årlige Spinderidagen i september og var med på den store feiringen av Solberg Spinderis 200 årsjubileum i 2018.

Mer informasjon om halvårsprogram og arrangementer:
facebook.com/@StiftelsenVerkstedet

%d bloggere liker dette: